اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 33 : آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

آخرین مهلت بارگزاری مقالات در سایت روز 1396/1/5 می باشد.

ادامه مطلب1395/12/24

اطلاعیه شماره 34 : اعلام نتایج نهائی چکیده های پذیرش مشروط

اعلام نتیجه نهائی چکیده هایی که پذیرش اولیه آنها مشروط اعلام شده بود. و بعد از انجام تصحیحات لازم مورد پذیرش نهائی قرارگرفته اند.

ادامه مطلب1395/12/24

اطلاعیه شماره 35: اعلام نتایج عدم پذیرش تعدادی از چکیدهای واصله

نتیجه چکیده های مقالاتی که مورد پذیرش کمیته داوران قرار نگرفته است به شرح ذیل اعلام می گرددادامه مطلب1395/12/24

اطلاعیه شماره 32: تمدید ارسال مهلت اصل مقالات

مهلت ارسال اصل مقالات تا 25 اسفندماه 1395 تمدید گردید .

ادامه مطلب1395/12/21

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر