این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره :47 واریز وجه بابت چاپ مقالات

آخرین مهلت واریز وجه برای چاپ مقالات مورخ چهارشنبه ششم تیرماه 1397 می باشد

باسمه تعالی پیرو اطلاعیه شماره 46 و تماس تلفنی و ارسال پیامک و ایمیل به نویسندگان محترم مقالات به استحضار می رساند : نویسندگان مقالاتی که اصل مقاله آنان جهت چاپ در کتاب مقالات همایش پذیرفته شده است لازم است مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال معادل یکصد وپنجاه هزارتومان به حساب شماره 19792277 نزدبانک ملت یا ملت کارت شماره 6104337868321934 به اسم مرضیه پندش واریز نمایند و تصویر فیش بانکی یا رسید پذیرنده را باذکر مشخصات کامل و شماره تلفن واریزکننده . به آدرس ایمیل همایش اethicswp@shirazu.ac.ir ارسال فرمایند . این هزینه بابت پرداخت قسمتی از هزینه داوری مقالات در مراحل داوری چکیده ، داوری مقدماتی و داوری نهایی است . و قابل ذکر است پس از واریز وجه داوری ، مقاله نهایی در کتاب مقالات چاپ می گردد .

بازگشت1397/04/05
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !