این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی همایش: دکتر سعید رحیمیان
کمیته علمی همایش
دکتر محمدجعفر فلاحی
دکتر امیر نیاکویی
دکتر محمد لگنهاوزن
دکتر نصرالله پورجوادی
دکتر مهدی عباس زاده کرمانی
دکترمحمد جواد شمس
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد سامی
دکتر حمید احمدی
دکتر داود فیرحی
دکتر مصطفی محقق داماد
دکتر خلیل اله سردارنیا
دکتر عبدالرسول خیراندیش
دکتر محمد رحیم نوبهار
دکتر سید مجتبی واعظی
دکتر علی مرشدی زاد
دکتر سید جواد صالحی
دکتر علیرضا صالحی
دکتر علیرضا عسکری چاوردی
دکتر محمد هادی طلعتی
دکتر سید ابوالحسن نواب
دکتر احمد رضا مفتاح
دکتر حسن اسلامی
دکتر مهراب صادق نیا
دکتر حسین سلیمانی
دکتر باقر طالبی دارابی
دکتر محمد صادق ابوطالبی
دکتر محمد جواد شمس
دکتر اشرف امامی
دکتر فریبرز ارغوانی
دکتر هادی صادقی اول
دکتر سید یوسف قرشی
دکتر احسان یاری
دکتر محمد یوسف نیری
دکتر نجف جوکار
دکتر محمد امامی
دکتر جواد اطاعت
دکتر تقی آزاد ارمکی
دکتر جواد مصلح
دکتر سید محمد علی تقوی
دکتر علیرضا انوشیروانی
دکتر علیرضا صدرا
دکتر مهدی فدایی مهربانی
دکتر آوات عباسی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر لیلی گله داران
دکتر حسنعلی عرب
دکتر منصور طبیعی
دکتر محمد تقی عباسی شوازی
دکتر سلیمان حیدری
دکتر مرتضی جعفری
دکتر حبیب اله ابراهیمی
دکتر سید محمد ساداتی
دکتر حسین کیانی
دکتر موسی عربی
دکتر حسین سلیمی
دکتر پوریا عسکری
دکتر مسعود حسین چاری
دکتر سیروس فیضی
دکتر محمود قیوم زاده
دکتر احمد دیلمی
دکتر حسن قنبری
دکتر سعیده لطفیان
دکتر حیدر شهریاری
دکتر محمد فاضلی
دکتر مجید موحد مجد
دکتر محمد جواد دهقانی
دکتر نصراله حکمت
دکتر محمد جعفر محلاتی
دکتر مصطفی ندیم
دکتر سید بصیر هاشمی
کمتیه داوری :
دکتر سید بصیر هاشمی
دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
دکتر حسین کیانی
دکتر ابراهیم عباسی
دکتر مصطفی ندیم
دکتر سید حسن اسلامی
دکتر محمد رحیم نوبهار
دکتر محمد فاضلی
دکتر تقی آزاد ارمکی
دکتر علیرضا صدرا
دکتر اشرف امامی
دکتر محمد امامی
دکتر سید مجتبی واعظی
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد سامی
دکتر جواد مصلح
دکتر محمد لنگهاوزن
دکتر فرهاد خرمائی
دکتر حسین توفیقی
دکترخلیل ا.. سردارنیا
دکتر سید محمد علی تقوی
دکتر محسن جوادی
دکتر علیرضا انوشیروانی
دکتر محمد جواد شمس
دکتر نصرالله حکمت
دکتر عبدالحسین خسروپناه
دکتر عبدالرسول خیراندیش
دکتر بابک شمشیری
دکتر مسعود حسینچاری
دکتر علی مرشدی زاده
دکتر قاسم کاکایی
دکتر محمد جعفر محلاتی
دکتر فرهاد خرمائی
دکتر نجف جوکار
دکتر محمد جواد دهقانی
دکتر احمدرضا مفتاح
دکتر داود فیرحی
دکتر سعید رحیمیان
دکتر حسین سلیمی
دکتر علیرضا عسکری چاوردی
دکتر علیرضا صالحی
دکتر محمد یوسف نیری
دکتر فرهاد طلائی
دکتر مجید موجد مجد
دکتر هادی صادقی اول
دبیر اجرایی همایش : دکتر ابراهیم عباسی
کمیتۀ اجرایی همایش بین المللی نقش ادیان دراخلاق صلح ، عفو ودوستی
مشاور کمیته اجرایی همایش : دکتر احسان آزادی یزدی
دبیر کمیتۀ روابط بین الملل :دکتر فرهاد طلایی
دبیر کمیته رسانه و تبلیغات : آقای سید علی اصغر تقویان سادات
رئیس دبیرخانه همایش و دبیر کمیته امور مالی : خانم مرضیه پندش
دبیر کمیته برنامه ریزی و پشتیبانی : خانم زهرا اسکندری
دبیر اجرایی کمیته هنری : آقای عبدالرضا اثنی عشری
دبیر کمیته همکاری های علمی رسانه ای : دکتر محمد تقی عباسی شوازی
ناظر عالی سایت همایش : دکتر اشکان سامی
نماینده موزه صلح تهران در همایش: آقای مصعب اسدی لاری
نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در همایش : دکتر مرتضی جعفری
نماینده دانشگاه علوم پزشکی در همایش : آقای عباس صادق فرد
مدیر اجرایی همایش در تهران : آقای حسین نوروزی امیری
نماینده دانشگاه علامه طباطبایی در همایش : دکتر پوریا عسکری
مترجم سایت همایش: آقای سعید دیندارلو
نیروی خدماتی همایش : آقای محمد ولی یاری
دبیر کمیته انتشارات : حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد سامی
دبیر کمیته فناوری اطلاعات :خانم بهاره پورجم
دبیر کمیته روابط عمومی و تشریفات : دکتر مرتضی حق شناس