این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه همایش: شیراز - بلوار ارم - پردیس ارم دانشگاه شیراز  ساختمان جهانپارس طبقه همکف
تلفن: 07136460714
ایمیل:  ethicswp@shirazu.ac.ir